Bältesläger i Bara för kyu o dan grader den 23 oktober.

Annons

Varumärkesintrång!

Sweden Ju-Jutsu Ryu grundades 2011.

Från början hette stilen Smålands Ju-Jutsu Ryu men Hamid och Nico tog fram logga och ett nytt namn ” Sweden Ju-Jutsu Ryu. 

Logotypen och namnet är patenterat och varumärkesskyddat av förbundet och stilens grundare Nico Christoforidis och Hamid Zaheri.

En stil och ett varumärke som måste skyddas från de som ämnar skada det.

Det finns individer och klubbar som utger sig att vara Sweden Ju-Jutsu Ryu, kan även kalla sig Ju-Jutsu Ryu, Ju-Jutsu Ryu Sweden, mm och använder vårt varumärke utan tillstånd. 

Dessa kan ådömas följande förseelser:

  • Stadgebrott enligt 14 kap.
  • Brott som utövat våld eller försökt utöva våld mot annan person eller som hotat eller allvarligt kränkt någon.
  • Som genom osanna uppgifter eller på annat sätt vilselett eller försökt vilseleda, eller utövat otillbörlig påverkan mot funktionär eller annan enskild person, förening, eller idrottslig verksamhet.
  • Som i samband med idrottslig verksamhet vid val eller annan utövning av rösträtt otillbörligt inverkat eller försökt inverka på omröstning, eller som på annat sätt berett sig eller annan, eller försökt bereda sig eller annan, otillbörlig förmån.
  • Som uppträtt på sådant sätt att idrottens anseende därav skadats eller uppenbarligen kunnat därav skadas.
  • Som inom ramen för idrottslig verksamhet gjort sig skyldig till ekonomisk oegentlighet som allvarligt skadat idrottens anseende.
  • Som gjort sig skyldig till varumärkesintrång.
  • Som gjort sig skyldig till missbruk av varumärke.
  • Som gjort sig skyldig till urkundsförfalskning med fullmakter.
  • Som gjort sig skyldig till brott mot immateriella rättigheter.

Ingen har rätt att använda ett registrerat varumärke utan ägarens tillstånd. 

Den som ändå gör det kan göra sig skyldig till varumärkesintrång.

Den som har gjort intrång kan till exempel dömas att betala skadestånd och i vissa fall bestraffas med fängelse eller böter.

Klubbar som har behörigheter att bära loggan och tränar efter vår stil är:

Wernamo Ju-Jutsu Klubb

Kiritsu Bujin Ju-Jutsu Vellinge

Hörby Kampsportsklubb

Musubi Dojo Kampsportsförening

Kiritsu Jujutsu Bara

Följande klubbar har inte rätt att bära logotypen eller utge sig vara vårt varumärke: Föreningen Värnamo Martial Arts Center, Gothia Sportförening, Ljungby Ju-jutsu Klubb (Ljungby Gothia Sport Ju-Jutsu), Norrahammars Jujutsu och sportförening, Nybro Kampsport Center IF, Föreningen Combat Camp. 

Dessa klubbar har att ta bort alla bilder, material, kläder, skrift där loggan eller namnet finns med omgående. Härmed har de inte rätt att bära någon dan grad i vårt varumärke eller stil. De äger ingen rätt att gradera eller dela ut diplom eller annan litteratur med vår logotype eller stil.

Det har uppdagats att de senaste dagarna har en person skickat ut delgivning om uteslutande som våra medlemsklubbar fått del av, detta är inte vi utan anses som spam

Individerna bakom ska polisanmälas. 

2020-07-04 

Förbundet Sweden Ju-Jutsu Ryu

Hävd restriktion!

Från och med 14 juni är det okej att träna och tävla igen, så länge som de råd och restriktioner som finns följs. Så tolkar RF den information som kommit från Folkhälsomyndigheten hittills.

Det innebär tillsvidare ett grönt ljus att tävla och träna, så länge råd och restriktioner efterföljs.

De råd som hävs 14 juni är ”undvika närkontakt mellan idrottsutövare”, ”undvika onödiga resor” och ”skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper”.

Fortfarande anses det vara viktigt att verksamhet bedrivs, i möjlig mån, utomhus och att närkontakt som inte är nödvändig för idrotten undviks.

Specialidrottsförbunden har nu ett ansvar att utarbeta föreskrifter för hur man kommer starta upp respektive tävlingsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med myndigheternas förbud, föreskrifter och rekommendationer.

Ny officiell hemsida.

Efter en kup på årsstämman 2019 med hjälp av bla. förfalskade fullmakter att sabotera varumärket Sweden Ju-Jutsu Ryu har vi nu samlat krafterna och rensat bort de som inte hör hemma i en idrottsrörelse. Vi är nu enade och starkare än någonsin. Detta är vår nya hemsida för stilen och förbundet Sweden Ju-Jutsu Ryu.

Idagsläget är vi 5 klubbar, men välkomna fler klubbar att ansluta till oss.